wtorek, 15 grudnia 2009

Anonimowość w internecie - sieci TOR

Autor: Adrian Nowak, 17:00, wtorek, 15 grudnia 2009


Tor jest projektem i otwartą siecią, który pomaga chronić użytkowników przed inwigilacją, która zagraża anonimowości, prywatności, prowadzeniu poufnych interesów i osobistej komunikacji i bezpieczeństwu państwa, znanej jako tzw. analiza ruchu (ang. traffic analysis).

Aby korzystać z sieci TOR mamy dwa rozwiązania do wyboru.

Pierwszym z nich jest samodzielna kompilacja Tora ze źródeł. Drugi wymaga skorzystania ze skompilowanej już wersji Tora z repozytorium twórców projektu.
Wystarczy dodać do /etc/apt/sources.list poniższą linię:

deb http://deb.torproject.org/torproject.org karmic main
Następnie dodajemy klucze:

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -

Aktualizujemy repozytorium:

sudo aptitude update
Instalujemy:

sudo aptitude install privoxy tor tor-geoipdb torbutton-extension
Od teraz Tor oraz Privoxy będą usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu, co można sprawdzić obserwując zawartość katalogu /etc/rc2.d/.

Kolejnym krokiem jest edycja ustawień. Edytujemy plik konfiguracyjny:

sudo gedit /etc/privoxy/config
I na samym końcu dodajemy linię:

forward-socks4a / 127.0.0.1:9050 .
Od teraz Privoxy będzie wykorzystywał Tora do komunikowania się ze światem zewnętrznym.
Na sam koniec w przeglądare internetowej w ustawieniach proxy wpisujemy następujące dane:

adres localhost, port 8118.

Poprawność działania całości można sprawdzić odwiedzając stronę wykrywającą połączenia wykonywane za pośrednictwem Tora.

źródło: blog.4zal.net
blog comments powered by Disqus

Publikowanie komentarza


Popularne posty

Etykiety