środa, 3 października 2012

Instalacja Oracle Java 7 w Ubuntu z wykorzystaniem repozytorium

Autor: Adrian Nowak, 21:28, środa, 3 października 2012


Licencja Javy 7 od Oracle nie zezwala na umieszczanie jej w PPA, więc zniknęła ona z oficjalnych repozytoriów Ubuntu. Użytkownicy Linuksa są jednak sprytni i stworzyli proste narzędzie, które automatycznie pobiera Oracle Java JDK 7 (zawierające też Java JRE) ze strony producenta, a później instaluje całość w systemie.

W Ubuntu 12.04, 11.10, 11.04 oraz 10.04, Oracle Java JDK 7 można zainstalować wykonując w konsoli kolejno:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java7-installer

Na koniec pozostaje nam już tylko przejść przez krótki proces konfiguracji w konsoli:

Konfiguracja Oracle Java 7 JDK. Fot. UbuCentrum.net
Dalsza część instalacji powinna już przebiec automatycznie, a jej efekty możemy sprawdzić, wpisując w konsoli:

java -version
Obecnie całość zwraca:

java version "1.7.0_07"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_07-b10)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 23.3-b01, mixed mode)
blog comments powered by Disqus

Prześlij komentarz


Popularne posty

Etykiety